بیایم با هم آینده خودمان را با جی بلوچ بسازیم.

آردوینو

آردوینو چست؟

آردوینو چیست؟ برد آردوینو در مؤسسه ی Ivrea Interaction Design برای دانشجویانی که هیچ پیش زمینه ای در مورد مفاهیم الکترونیکی و برنامه ریزی ندارند، طراحی شد. این بردهای اولیه شروع به تغییر کردند و با نیازها و چالش های جدید سازگار شدند.